Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 02 Năm 2023

 

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG: 0934661976 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.7M
15:54 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
04:02 – 4.0M
15:46- 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.5M
16:43  – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 10H30 KHỨNG PH MINH GIANG 5.5 159.9 14,912 F0 – HL3.7 H2
2 06H00 THẾ KIÊN B QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971  PVOIL – F0 HG X1      –    H2
3 00H00 HƯNG EASTERN BUND 12.7 254 64,769 F0 – HN1.7 NM8          TL – X1
4 09H00 10H00 NAM PAIWAN WISDOM 10.1 175.53 19,825 F0 – HL1.1 H2 – H6 – H2
5 cancel 11H00 ĐỨC KIÊN B SF TRIP 5.4 85.2 2,574 F0 – HL H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ERMIONE PORT ESTRELA EASTERN BUND