Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
02:14 – 3.0M
15:27 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.2M
14:38 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
03:15 – 3.6M
15:04 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 NAM AFRICAN IBIS 6.4 169.45 20,211 F0 – HL3.1         H5 – H5
2 03H00 04H00 TÙNG D AEGIS ELITE 6.0 104.8 3,884 F0 – CL1 HG H2      –    X1
3 03H00 06H00 HÀ C TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL2 H2      –    X1
4 07H30 09H00 HIỆU D.PASHCHENKO+NORSUN 5.0 104.5+31.1 4407+282 HM1.5 – F0 NORSUND.CL6 TR
5 07H30 12H00 HƯNG CORE IMPERIAL 7.0 199.9 35,953 F0 – HP2 TR
6 15H00 THẾ THẠO QUANG ANH GM 3.7 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X3      –    H5
7 03H00 06H00 CỬU MONTOK 5.2 111.29  7,320 F0 – XMTL HG.H8 H2            H8
8 03H00 05H00 KIÊN A NEW SILK ROAD 1 5.3 90.7 2,618 F0 – CL5 HG H2      –    X1
9 03H00 06H00 THANH A AFRICAN HORNBILL 9.9 199.98 34,795 F0 – HP3 H2 – TA – H2
10 07H00 TIỄN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – HL1.4 P X1     –     H2
11 00H30 BINH GUANG ZHOU STAR 4.5 122.65 5,566 CL5 – F0 HG.NM6 X2     –     H5
12 16H30 17H00 HIẾU A W-PACIFIC 7.0 229.00 44119 HL3.6 – F0 H5
13 16H30 18H00 TÙNG A SCARLETT MANX 8.7 199.90 35606 HL3.5 – F0 H5
14 21H30 23H00 PHÁI LINH AQUASAL WADOR 14.5 292.05 93597 F0 – HM2.4 HL TKV H2 – TA – H2
15 16H30 17H00 TUẤT NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 HL1.4 – F0 H5
16 14H00 16H00 HÀ A FENG SHOU HAI 6.8 199.90 36378 F0 – HN1.6 X1 – TL – X1
17 16H30 18H00 TRƯỜNG AL DHAFRA 9.6 199.98 35832 HL3.3 – CL7 HL8 – NM6 – CL6 H5          X3
18 21H00 KHOÁI PETROLIMEX 09 8.0 175.90 25413 B12 – HL1.4 CLUC – P X1          H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PARADISE KAPETAN SIDERIS FENG SHOU HAI GLORY ENERGY