Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD .HÀ VĂN ĐỨC.0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN.098227788 MR .HÙNG.0986674347
HON GAI TIDE TABLE
08.00 – 3.9M
20:32   0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
09 :00- 4.1M
20.10 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
08 :19- 3.6M
21 01  -0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 08H00 HẠNH NEW GOLD 5.9 167.20 15,884 F0   –    HP4 H1
2 00H00 02H00 TÙNG A KANG HUAN 12,1 189,99 29,995 HM2.5  –   F0 H3
3 00H00 02H00 THẮNG A NAVITEC 7.7 199.96 41,484 F0   –   CL6 HL.CL,NM H3 – H6   –   X2
4 08H30 11H00 BÌNH VĂN KAMNIK 5.9 127.67 9,981 F0   –   CL1 HG.CL H5     H6     X2
5 10H00 HIẾU B KIÊN B TIEN THANH 68 3,2 74,36 1,861 HG –      F0 H2              H5
6 05H00 06H00 MƯỜI HIỆU PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 CLUC. P H1             –  H3
7 00H00 00H30 THẠO NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HL – B125000 PETRO H3             – H2
8 05H00 HA B SƠN PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,429 B12 – HM1.4 CLUC. PETRO H2 – H1
9 08H30 10H00 HIẾU A SINO OCEAN 12.65 189.99 31,176 F0 – HN 1.5 H5 – H6 – TL -X3
10 00H00 01H00 TÙNG D TRUNG PTS HAI PHONG 02 6.3 99,9 3,166 F0   –   HL1.3 H3     -H6   – H3
11 10H00 SON INDOGO MARCH 8,95 184.75 23,857 HL3,4  –  F0          H1  –  H5
12 11H00 12H00 HƯNG HAO HUNG 666 7.0 195 36,801 F0 – HG7.3 H2
13 14H30 15H00 NAM GLOBE ELECTRA 8.2 229 43,834 HL2 – HL3.5 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SINO OCEAN XINHAI JIA NAVIOS HAPPINCESS DAISY GLORY