Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.8M
06:17 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 4.1M
06:16 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 4.3M
06:21 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H302/8 00H30 B CỬU PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.Cluc H5 – TP – H2
2 22H00 C TRUNG DS EXPRESS 178 4.9 126.1 7,710 CL6 – HL1.2 HG.H8 H8     –     H1
3 13H30 14H30 ĐỨC KIÊNB DKC 02 5.8 91.94 2,980 F0 – PVOIL HG H1     –     X1
4 21H-30 KIÊN A HIÊUB VICTORIA 19 5,2 91.94 2995 CL5   –   F0 HG H8             H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
THE LOVING ND ARISTEIA