Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918946893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
19:05 – 3.4M
07:43 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
19:11 – 3.8M
07:23 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 4.1M
06:54 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 THẮNG B VINASHIP PEARL 5.5 157.26 14,602 F0 – HL3.5 H2 – TA – H2
2 14H00 BÌNH PEGASUS 03 8.0 100.73 6,269 CL1 – F0 HG X2     –     H2
3 00H00 05H00 ĐÔNG NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 HL1.4 – B12 P H2           X2
4 10H30 QUYỀN KHOÁI PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HP1         TA – H1
5 13H00 15H00 HÀ A SWEET IRINA 14.68 229 43,501 F0 – HM2.4 NM6 H2 – TA – H2
6 15H00 THẠO HIẾU B AN PHU 16 4.5 97.28 3,387 PVOIL – FO HG X2            H2
7 09H00 KHOÁI QUYỀN MELATTI 3 8.0 177.15 22,116 CL5 – FO HL8 – NM6 X2  – TA
8 17H00 18H00 THANH A STRAITS BAY 6.0 189.9 30,818 F0 – HL1.1 H1
9 17H00 18H00 THANH B THE PROSPERITY 11.3 228.99 43,036 HP3 – F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
POLY WORLD LILA LISBON R.OLDENDORFF