Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN : 0974057082 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.1M
09:44 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
23:07 – 3.1M
09:13 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H302/6 01H00  TRUONG  JR SPRING 6.8 228.38 44,542  F0 – CL4  CL8HT.NM6.CLUC  H2     TA     X3
2 04H30 06H00  CHAU  SEA SAPPHIRE 6.5 177.40 20,141  F0 – HL1.1  H1     TA     H1
3 04H30 05H30  HUNG  TYMFI 8.65 199.98 36,177  F0 – HL3.1  H1     TA     H1
4 10H00 11H00  LINH  MUOI  BMC CALYPSO 4.7 154.35 14,951  F0 – HL3.7  H2
5 14H00  HIỆU  KIÊN  QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971  PVOIL – F0  GD68  H2               H1
6 10H00 12H00  HẠNH  XINGHE EXPRESS 9.8 118.00 8,652  HP3 – F0  H2
7 14H00  HIẾU  PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468  B12 – HL1.4  P.CLUC  H2               H1
8 14H00 15H00  THANHA  PETROLIMEX 20 6.5 146.00 11,662  F0 – B12  P.CLUC  H1               H2
9 10H00 13H00  THAO  THE  VENUS GAS 4.2 99.90 3,540  F0 – HM2.6  H2     TA     H2
10 17H00  HAA  SARAH H 7.79 229.00 43,518  CL3 – F0  CL6HT.NM6.CLUC  X2               H2
11 04H30 07H00 TUNG A  MEIYU 6.0 199.99 35,679  F0 – FN3  NMS8  H1  TA T2  X2
12 10H00 10H30  NAM  MERIT 10.2 170.00 17,895  HL3.6 – F0  H2
13 14H00  KHOAI  SHUN JIE 39 3.5 99.33 2,899  CL5 – F0  HG  X2              H1
14 15H00  BINH  APOLLO A 8.35 103.63 6,925  CL1 – CL5  HG.H8  H8
15 14H00 15H00  KHUNG  VIET ANH 01 3.7 92.06 3,430  F0 – HL1.15  H1
16 10H00 10H30  TUAT  DUC  MINH PHU 89 7.3 94.98 3,384  HL1.2 – FO  H2
17 16H00 19H00  MUOI  TUNGD  BLUE OCEAN 01 6.0 96.72 3,437  F0 – PVOIL  G68  H2     TA    H1
18 22H00  HIỆU THE  CHANG LONG SHUN 2.8 45 226  CL1 – CLUC  X2     –     H2
19 23H00  CUU  DUC  VENUS GAS 4.2 99.90 3,540  HM2.6 – F0           H1
20 17H30  KHUNG  GAO XIN 6 5.5 110 4,519  F0 – CL1  HG.NM6           H1 – X2
21 22H30  TUAT  YU LONG 2.3 45 400  Cluc – CL1  H2     –     X2
22 21H00  CUU  DUC  MP PACIFIC 3.5 107.24 4,358  HG7.2 – HL1.2  H1 – H1