Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
01:27 – 2.3M
16:35 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
02:16 – 2.6M
17:49 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 2.7M
11:17 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THUẬN GRIFFIN 5.5 139.91 13,069 F0 – CL4 NM6.CL6         H5 – X3
2 08H00 09H00 TRƯỜNG BBG HONOR 11.9 228.99 43,007 F0 – HL3.3 H2 – H5 – H2
3 03H00 04H00 BÌNH PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H5    –      X3
4 08H00 10H00 THẾ KIÊN B ROYAL 16 3.0 90.98 2,999 F0 – HG7.4 H2 – H5 – H1
5 08H00 KHOÁI SUMMIT SW 6.3 177.85 22,866 CL3 – F0 HL8.NM6 X3 – H5 – H2
6 03H00 03H30 THUẬN NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.6 – F0 H5 – H5
7 03H00 TÙNG D KIÊN B THANH PHAT 03 3.4 74.36 1,597 CL5 – HG X2     –      H2
8 12H00 14H00 CUU MINH QUANG 01 4.0 126.73 5,565 F0 – HG H1            H2
9 12H00 13H00 KIEN LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – HL1.5 H1
10 19H30 23H00 THANG B QUANG ANH GM 5.4 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H2             X3
11 19H30 20H30 THANG A BETTYS PERFECTIONE 12.0 225 40,014 F0 – HL H2             H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KANG SHUN CAPE VENI JAG ARNAV