Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 2.6M
14:52 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
01:20 – 2.9M
12:14 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 3.0M
11:32 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 HƯNG JAG ARNAV 12.0 229 43,007 F0 – HN1.8 NM8         TR – X1
2 21H001-5 01H00 ĐĂNG JIN FU XING 66 8.0 159.8 15,692 F0 – HP3 H1 – TA – H1
3 13H00 14H00 THẾ KIÊN B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL5 H5     –     X2
4 06H30 TRƯỜNG UNI WINNER 10.0 203.5 45,011 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 X1     –     H2
5 01H30 HÀ B PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.5         TA – H1
6 21H001-5 00H30 HÀ B BMC ENDORA 8.6 139.92 11,681 HL3.7 – F0 H1 – TA
7 13H00 15H00 LINH SINOWAY LILY 10.7 189.9 27,011 F0 – HL1.1 H5
8 05H00 TÙNG D HIẾU B PHUONG NAM 126 5.5 79.98 2,717 XMHL – HG TL
9 08H00 KIÊN A PHUONG NAM 126 5.5 79.98 2,717 HG – F0 H2
10 13H00 14H00 ĐÔNG HIẾU B HA DUONG 2.4 89.77 2,795 F0 – HG H5     –     H1
11 12H00 THAO NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P X2     –     H5
12 22H30 NAM PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12 – F0 P.CLUC X2      –    TL
13 18H00 18H30 HÀ C HIROMI 4.6 92.8 4,076 HL1.5 – F0 H1
14 22H30 23H30 THANH A MARAN TRANSPORTER 12.1 292 90,136 HM2.6 – F0 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KANG SHUN CAPE VENI JAG ARNAV