Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
08:04 – 2.8M
21:26 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
08:30 – 3.0M
20:40 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
09:09 – 3.2M
19:44 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 MƯỜI BINH HAI AN TIME 4.3 161.85 13,267 SN – CTAU1HL TP2.TP3.TP8 X2
2 08H00 09H00 TUNG D KIEN B HAI NAM 68 5.1  79.8  1,599 F0 – PVOIL HG H5  –  H6 –   X2
3 08H00 09H00 CHÂU THUẬN LIANSON DYNAMIC 12.45 190 32,474 F0 – HM2.3 H5 –  H6  –  H3
4 13H00 THANH A AIDABELLA 7.3 251.89 69,203 CKHG – F0 NM6.CL8.CL6HT TR               H5
5 03H00 04H00 HA C TRUNG NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – B125000 P H3                H2
6 08H00 THẠO VĂN TANGGUH 7.8 111.58 4,972 XMTL – F0 NM6.CL6 H2       H6     H3
7 08H00 10H30 NAM ZHAO SHANG YI DUN 6.6 228.3 47,842 F0 – CKHG CL.NM6 H5                 TR
8 08H00 ĐỨC RONG YUE 3.5 95.9 2,995 CL5 – F0 HG X5      H6     H3
9 08H00 10H00 HƯNG SASEBO GREEN 12.7 225 41,773 HM2.6 – F0 H5
10 11H00 HƯNG SASEBO GREEN 12.7 225 41,773 F0 – HN1.8 NM8             TL –   X2
11 10H30 11H00 HIẾU A RB LISA 12.25 229 44,411 HM2.4 – HL3.1 H2
12 16H00 THẾ TRUNG EAST WELL 5.5 87.15 2,252 CL7 – F0 HG X2                  H3
13 16H00 ANH TUẤT PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P . HL8 TR  –  H3
14 15H00 17H00 HIỆU VĂN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H3                 TR
15 17H00 HIẾU B KIEN B SUN SUN 3.0 71.37 1,517 HG5 – CL7 H2                  X2
16 18H00 ANH TUẤT SUNFLOWER 9.0 169.37 17,027 HL3.7 – F0            H3  –  H3
17 15H00 16H30 KHỨNG THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 F0 – HL3.3 TL 06 H3
18 22H30 23H30 CỬU HA C LONG TAN 239 9.6 169 16,764 HL3.5 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZARAAR HANIF GOLDEN CALVUS SASEBO GREEN