Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR KHIEN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 2.5M
21:29 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 2.7M
19:45 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 2.8M
19:24 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H30 NAM WESTERDAM 8.0 285 82,862 F0 – CKHG NM6.CL6HT.CL8 H5                H2
2 04H00 05H00 SƠN TUẤT DEYANG 5.5 175.53 19,802 F0 – HL3.5 H5   H6 H5
3 04H00 06H00 TRUONG THUAN TONG YING 14.5 229 44,112 F0 – HM2.6 CL H5   H6.H5
4 08H00 TUNG D KIEN B HAI NAM 68 3.5  79.8  1,599 PVOIL – F0 HG X3             H5
5 06H00 07H00 KIEN A VAN AN PHU 15 4.0 117.37 5,653 SN – CTAU1TL TP2.TP3.TP8 X1
6 04H00 05H00 HA B KEN EI 9.4 177.85 22,940 F0 – HL3.1TL H5  –  H6.H5
7 08H30 TRƯỜNG THUAN RB LISA 10.0 229 44,411 HL3.1 – CL5 HL8.CL6.NM6         H5  –  X1
8 07H00 HA B W-NAUTILUS 11.7 229.2 51,239 HM2.5 – F0        H5.H6 – H5
9 05H30 07H00 KHOÁI ZARAAR HANIF 12.8 189.9 31,232 HN1.3 – F0 X2  –  TL  –  X2
10 22H3003-01 00H30 KHỨNG THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 HL3.3 – F0 TL06 TR
11 03H00 TUẤT NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B125000 – F0 P H2 – H6.H5
12 12H00 BINH DONG NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P TR      H3      H3
13 14H30 DONG LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – B12 P.NM6            H3       H2
14 11H30 12H30 HIẾU A BI JIA SHAN 6.9 189.99 32,962 HP4 – F0 H3
15 05H00 THẾ SUN SUN 3.5 71.37 1,517 CL7 – F0 X2               H5
16 07H30 SƠN TUẤT UNION MARINER 6.5 229.05 44,647 HL3.6 – F0      H5 -H6 H5
17 11H30 12H30 HIẾU B TRUNG LONG TAN 168 3.4 91.94 2,684 F0 – XMTL CL6 H3               TR
18 11H30 13H00 QUYỀN HÀ C FRIENDLY ISLANDS 5.37 169.37 17,033 F0 – HL3.6 H3
19 13H30 THUẬN KIÊN B DONG NAN 23088 2.8 52.3 492 CLUC – F0 H2                H3
20 19H00 CHÂU PATRICIA V 7.3 224.90 41,697 CL3 – F0 CL . NM6 . HL8 X1              H5
21 19H00 THANH A BINH SAGA PIONEER 6.5 199.2 29,758 F0 – HL3.1         H5  –  H5
22 17H00 18H00 THANH A BINH LIANSON DYNAMIC 12.45 190 32,474 HM2.3 – F0 H5 – H5
23 20H00 TUNG A ZHAO SHANG YI DUN 6.6 228.3 47,842 CKHG – F0 CL.NM6 H2                H5
24 21H00 HA A WESTERDAM 8.0 285 82,862 CKHG – F0 NM6.CL6HT.CL8 H2                H3
25 20H30 22H00 TRUONG ANH EAGLE SKY 8.0 209.99 49,718 F0 – CL3 HL8.CL6.NM6 H3      H6      X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GOLDEN CALVUS SASEBO GREEN