Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
23:00 – 2.5M
14:09 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE
01:13 – 2.4M
14:00 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
02:12 – 2.8M
14:47 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 11H00 QUYỀN HN LUXYRY 5.0 154.38 14,762 F0 – HL3.1 H5 – TA – H5
2 08H30 11H00 TUẤT D.PASHCHENKO+NORSUN 5.0 104.5+31.1 4407+282 F0 – HL NORSUN.CL6 H5 – TA – H5
3 08H30 10H00 THẮNG A AL DHAFRA 12.4 199.98 35,832 F0 – HL3.3 H5 – TA – H5
4 01H00 CHÂU GT ATHENA 10.5 199.96 41,320 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6 X2 – TA – H2
5 08H30 10H00 HÀ C NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HL1.4 – B12 P H5     –     X3
6 04H30 06H00 NAM AOM BIANCA 10.5 228.99 43,236 F0 – HM2.4 TR – TR
7 02H00 04H30 HIẾU A VIMC GREEN 11.9 185.73 25,939 HN1.6 – F0 X2 – TL – X2
8 07H30 NAM MINOAN GRACE 8.3 189.99 33,044 HL3.3 – HL3.4         TR – TR
9 02H00 03H30 TÙNG A PATRIOTSHIP 7.5 297.98 93,079 HN1.7 – F0 X2 – TL – X2
10 17H00 KIÊN PTS HAI PHONG 02 4.5 99.90 3,166 B12 – FO P X3           TR
11 21H30 23H00 HÀ A PETROLIMEX 09 10.9 175.90 25413 FO – B12 CLUC – P TR           H2
12 16H00 16H30 THANH B DESERT CHALLENGER 6.8 199.9 34,686 HP2 – F0 H2 – TA
13 15H00 18H00 THANH B FIRSTEC 6.8 175.17 30,157 F0 – CL4 HL8.CL6         TA  – X3
14 23H00 TRƯỜNG JOY 8.39 229 43,498 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6 X3 – TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PARADISE KAPETAN SIDERIS VIMC GREEN PATRIOTSHIP GLORY ENERGY