Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893  2ND WATCH; ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C; 0987519025 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
18:20 – 3.7M
05:38 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
18:10 – 4.0M
05:16 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.4M
06:10 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 08H00 KIÊN HIẾU B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL2 TA     –     X2
2 10H30 13H00 HIẾU A TRANS SPRING 10.8 189.9 33,044 HP1 – F0 H2 – TA – H2
3 11H00 THANH B TAI KINGDOM 12.5 228.40 47,043 F0 – HL2         TA – TP
4 10H30 13H00 HA A LONG QUAN 14.5 235 52,709 F0 – HM2.6 HL TKV H2 – TA – H2
5 17H30 KIÊN HIẾU B VTT 82 4.5 89.57 2,624 CL6 – F0 HG X2     –     H1
6 05H00 06H00 NAM AMIS VICTORY 11.6 199.99 35,728 HL3.1 – F0 TA     –     TP
7 05H00 07H30 TUNG D ĐỨC LENA + KIEV 3.2 87.38 3,779 HM2.6 – F0 NM6 TA     –     TP
8 05H00 09H00 THANH B BIRTE OLDENDORFF 12.9 249.88 63,946 HM2.6 – F0 TA – TA
9 18H00 19H00 TRƯỜNG ELONA 9.7 229 43,987 F0 –  CL7 CLUC.HL8.CL6HT H1 – TA – X2
10 10H30 11H00 HƯNG DARYA JAYA 10.25 199,9 36,272 HL2 –  HP3 H2    –     TP
11 13H00 HA B HẠNH PETROLIMEX 15 5.6 159,9 13,468 B12 – F0 P.CLUC H1    –      H2
12 18H00 20H00 SON GREAT FLUENCY 7.1 199.9 36.353 HL1.2 – F0 H1 – TA – H1
13 21H00 THẠO THANH PHAT 03 3.8 74.36 1,597 CL2 – HG X2     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VANGENERAL