Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH; PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 3RD:PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG; 0358504214 VŨ ĐÌNH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:11 – 4.1M
17:12 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
05:03 -4.4M
17:10- 0.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:08 -3.9M
17:23- 0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 THẮNG A JIAN RUI 7 3.0 84.80 2,612 FO – HG7.1 TL
2 11H30 12H30 THANH A VINASHIP STAR 6.0 158.50 15438 FO – HM1.1 H2
3
4
5
6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE