Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR KHIEN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
04:01 – 3.4M
18:06 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
05:06 – 3.5M
16:19 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 3.9M
16:51 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3030-10 00H30 THUẬN VINASHIP PEARL 4.5 157.62 14,602 F0 – HG7.3 H5         H2
2 23H3030-10 00H30 ANH LONG TAN 239 5.6 169.03 16,764 F0 – HL3.6 H5
3 01H30 02H30 THANH A SILVER STAR 4.5 189.9 31,279 SN – CTAU1HL TP2.TP3.TP8 X2
4 06H00 LINH PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725 B12 – HM2.5 CLUC.CL6 H2
5 14H30 ĐÔNG KIÊNB HONG SHUN 4,5 109.86 4.427 CL7  –   F0 HG X1           H1
6 13H00 14H00 C VĂN YUN SHENG 6.0 120 5,702 F0 – CL7 HG.NM6 H1     –     X1
7 17H00 TRƯỜNG BALI 6.9 229.02 44,229 CL6 – F0 CL6HT.HL8.Cluc X1     –     H2
8 21H00 22H00 KHỨNG TAN BINH 136 8.0 170.7 17,953 HL3.7 – HL3.1TL TR
9 21H00 23H00 TIEN VINACOMIN CAM PHA 7.2 113.2 5,590 F0 – HM1.3 TR
10 21H00 22H00 CUU NEPTUNE STAR 10.1 159.94 15,073 HL3.1TL – F0 TR
11 23H00 QUYEN PEGASUS 03 9.0 100.73 6,269 HG7.3 – F0 H1
12 23H00 ANH VINASHIP PEARL 4.5 157.62 14,602 HG7.3 – HG7.3 H1           H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AL KARAMA NAVIOS PHOENIX