Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.9M
02:07 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.0M
00:04 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 3.1M
23:17 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 HẠNH NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X1     –     H2
2 01H00 02H00 C NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – B12 P H2     –     X1
3 08H00 THẮNGA HIỆU PACIFIC 07 4.2 189.99 29,862 F0 – SN ST01.TP02         H6 – X2
4 09H30 11H30 PHÁI LINH FRONTIER UNITY 14.5 291.98 93,074 F0 – HM2.6 NM6 H1 – H6 – H1
5 09H30 10H30 STAR PAOLA 12.0 255 64,234 F0 – HN1.6 NM8 H1 – H6.TL  -X1
6 14H30 15H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 HL1.5 – F0 H2
7 06H00 HIỆU THẮNGA QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X1 – H6
8 09H30 10H30 TRƯỜNG TRAWIND ROC 8.96 179.99 21,173 F0 – HL3.4 H1 – H6 – H1
9 00H00 THANHA STAR PAOLA 12.3 255.258 64,234 HM2.6 – F0        TR
10 09H30 10H00 KHOAI CS OLIVE 6.65 228.99 40,012 HM2.1 – F0 H1
11 11H00 13H00 THAO THẾ LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HN1.2 – HN1.6 NM8 X1  – TL – X1
12 09H30 10H30 CỬU THANH BINH 68 3,2 99,38 3,329 F0   –     HG H1  H6  -H2
13 15H00 TÙNG A ANDALUCIA 10,6 199,90 39.895 CL3  –    HM2.3 NM6.HL,CL X2    –      H2
14 20H30 21H00 HÀ B HIỆU VINASHIP STAR 9,7 158,5 15,438 HL3,1  –  F0 H1
15 21H00 ANH THAI BINH 38 3.5 92.5 2999 CL7 – HG H8 H8     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL SHENG WANG HAI STAR PAOLA NAVIOS POLLUX