Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
18:07 – 3.3M
07:03 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
18:13 – 3.7M
06:45 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 4.0M
06:09 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 12H00 TRƯỜNG INTERSEA VOYAGER 13.5 224.97 38,888 F0 – HL3.3 H1 – TL – H1
2 03H30 04H00 THANH A GOODWYN ISLAND 6.0 199.9 35,684 HL3.1 – F0 TL – TL
3 05H00 THANH A IKAN PELATA 5.5 199.9 35,601 F0 – HL3.1         TL – H2
4 17H00 KIÊN ĐỨC DONG BAC 99 3.5 110.06 3,640 HG7.1 – XMHL CL6.NM6 H1             H2
5 15H00 16H00 THUẬN PETROLIMEX 20 6.8 146.6 11,662 F0 – HL1.4 H2
6 18H00 19H00 THẮNG A PETROLIMEX 16 10.6 183.22 29,188 F0 – B12 P.CLUC H1    –      X2
7 14H30 THANH B TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44,452 CL3 – F0 CLUC.HL8.CL6 X2     –      H2
8 18H00 19H30 THẮNG B MP ATLANTIC 5.6 157.5 13,713 F0 – HL3,4 H1
9 18H00 22H00 QUYỀN KENYO 5.2 114.13 4,436 F0 – XMTL HG.H8 H1     –     H8
10 17H00 TUẤT MINH KHANH 888 8.1 106 4,295 XMHL – F0 NM6 H1     –     TL
11 20H00 TÙNG D THANG LOI 89 6.4 84.99 2,270 XMTL  –   HG H8 H8       –    H2
12 18H00 23H30 KHOÁI JY POWER 6.7 189.99 33,044 F0    –   HN1.8 H1 -TA-TR – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FLC HARMONY PANCARAN GLORY PACIFIC SARAH JY POWER