Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
22:18 – 2.8M
10:08 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
22:18 – 3.1M
09:44 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 3.3M
09:16 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 ĐÔNG PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X3     –     H1
2 08H00 09H00 LINH ROYAL CHIBA 9.2 189.99 31,764 F0 – HL3.6 H5
3 12H00 NAM SHI ZI FENG 9.0 189.99 32,962 HP3 – F0        H5 – H5
4 08H00 TIỄN VINASHIP GOLD 8.0 136.4 8,216 HG7.4 – F0 H1     –    H5
5 18H30 19H30 HẠNH CỬU TUOJIANG 5.0 169.3 16,949 F0 – HL3.1TL H5 – H5
6 08H00 10H00 ĐỨC HIẾU B ROYAL 89 7.0 90.98 2,999 F0 – HG H5    –     H1
7 08H00 09H00 NAM SEA VENUS 11.9 229 44,025 HM2.6 – F0 H5 – H5
8 10H30 KIÊN A SATURN 3.0 59 399 CLUC – CL7 H1     –    X3
9 20H00 TUNG D SATURN 3.0 59 399 CL7 – F0 X3     –    H5
10 21H30 HƯNG ALPHA FREEDOM 14.5 291.97 92,531 F0 – HM2.5 CL8         H5 – H5
11 18H30 19H30 HƯNG NAVIOS AMBER 14.5 229 43,431 F0 – HM2.6 CL8 H5 – H5
12 21H00 CỬU HẠNH MARS 8.7 124.55 9,981 HL3.7 – F0         H5
13 16H00 18H00 THANH B OCEAN GOLD 8.0 185.74 26,047 HL3.1TL – HP3 H1
14 23H00 CỬU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P          H5 – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LUCKY SOURCE CAPE EXCELSIOR