Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 4.0M
20:13 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
07:03 – 4.3M
20:09 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 4.5M
20:01 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3026-12 00H00 KHOÁI MISSY ENTERPRISE 6.5 181.16 20,992 F0 – HL3.4 TR
2 03H00 HẠNH VINASHIP STAR 9.6  158.5  15,438 HG7.3 – F0 H2
3 06H00 06H30 HÀ C HIẾU B NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B125000 P TR  –  H6  – X3
4 03H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC X2     –        H2
5 03H00 03H30 HIỆU THẾ LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 HM1.3 – B12 P.NM6 H2     –        X3
6 10H00 11H00 HIẾU A EVER HARMONY 9.9 179.99 21,385 F0 – HL3.1 H2  –  H6  – H2
7 03H00 04H30 TÙNG A THUẬN EFESSOS WAVE 10.4 229 47,987 HL2 – CL7 CLUC.HL8.CL6 H2       –      X3
8 06H00 08H00 TRƯỜNG YUE DIAN 103 14.33 254 64,654 F0 – HM2.4 HL TKV TR  –  H6  – TR
9 10H00 10H30 TÙNG D LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HM1.5 – HM2.4CM NM6 H2
10 10H00 11H00 KIÊN A HIẾU B HD GOLD 5.5 91.94 2,995 F0 – CL5 HG H2      –      X3
11 14H00 TIỄN FS BITUMEN NO.1 4.5 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.NM6 X3              H2
12 16H30 18H00 LINH AFRICAN AVOCET 6.5 199.9 34,764 HN1.5 – F0 X3 –  TL  –  X3
13 21H00 22H00 HA B PHUONG DONG 06 9.3 157.5 13,706 HP2 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEAMEC NIDHI YAO TU KAPETAN SIDERIS AFRICAN AVOCET STENIA COLOSSUN PATRIOTSHIP