Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 11 Năm 2022

<
EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 4.0M
19:10 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
06:17 – 4.3M
18:35 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.7M
18:46 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H30 TÙNG A JOSCO RUNZHOU 12.8 197 33,188 HN1.3 – F0 X2 – TL – X2
2 05H00 06H00 HẠNH VINASHIP STAR 5.5  158.5  15,438 F0 – HP4 H2
3 10H30 11H00 THUẬN PVT – HN 6.5 169 16,963 HL1.5 – F0 H2 – H2
4 00H30 02H00 THANH A VOLUTINA 7.5 228.9 43,820 HN1.8 – F0 HL TKV X2 – TL – X2
5 15H00 KIÊN VTT 82 4.0 89.56 2,624 CL3 – F0 NM6 X1     –     TR
6 13H00 THUẬN POAVOSA WISDOM 9.8 169.37 17,025 HL3.5 – F0       H2
7 15H30 QUYỀN VINC MIGHTY 4.5 153.20 14851 HG7.3 – HG7.3 H2
8 22H00 HÀ C UNION WIN 8.7 103.63 6,925 CL1 – F0 HG X1     –    H2
9 18H00 20H00 THẮNG A BI JIA SHAN 6.8 189.99 32,962 F0 – HN1.3 H6 – TL – X1
10