Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR SẢN – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 2.6M
20:26 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
06:13 – 2.9M
20:42 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 3.0M
21:39 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 ANH ĐÔNG PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.HL8 H2     –     H3
2 02H30 03H00 ĐĂNG JIANG YUAN NAN JING 11.6 187.5 27,162 HP3 – F0 H3 – H3
3 05H00 ĐĂNG GREENWICH PIONEER 11.5 199.9 35,906 HP4 – HM2.5         H3
4 05H00 TRƯỜNG THẮNGB PRINCESS PACIFIC 10.65 199.96 41,311 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X2     –     TR
5 03H00 05H00 NAM ANTIGONI FORCE 13.0 196 34,456 HN1.6 – F0 X1 – TL  – X1
6 04H30 06H00 KHOÁI ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.3 47,842 F0 – CKHG CL6.NM6 TR     –     H2
7 04H30 07H00 BÌNH TRUNG TONG CHENG 701 5.6 112.8 5,092 F0 – CL7 HG.NM6 TR     –     X2
8 04H30 07H00 THẠO TÙNGD NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P TR     –     H2
9 17H30 A THUẬN YI HUI LIAN SHENG 9.8 199.95 41,484 CL4 – F0 CL6.NM6.HL8 X5     –     H2
10 14H00 15H00 THANHB BÌNH PRINCESS MARGO 9.2 199.99 35,812 F0 – HL1.1 H3
11 04H30 06H00 HIẾUB KIÊNB GRACE 3.5 53.38 399 F0 – HG4 TR     –     H2
12 02H30 03H00 THANHA QING DAO GANG DA GANG 12.4 189.99 33,044 HL3.1 – F0 H3
13 07H00 THẾ D THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0 H2     –     TR
14 02H30 04H00 TIỄN VĂN DONG HE LUN 6.1 106 4,533 F0 – HL1.2 H3
15 14H00 16H00 MƯỜI GLORIOUS JUPITER 6.0 157.03 16,088 F0 – HL3.5 H3
16 11H30 12H00 CỬU NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.1TL – F0 H2
17 22H00 ĐỨC TRUNG HAI DANG 68 6.7 94.88 2,859 XMTL – F0 NM6 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AEGIR SELMER VOSCO UNITY BALTIMORE DIONE