Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
23:00 – 2.6M
11:28 – 1.7M
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 2.3M
11:39 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 2.9M
12:00 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 03H30 QUYỀN NEPTUNE STAR 6.5 159.94 15,073 F0 – HL3.6 H5
2 06H00 THẾ TRUNG ALL MARINE 09 4.0 84.24 1,992 PVOIL – F0 HG X1     –     H1
3 06H00 07H00 KIÊN A PEACE GRACE 5.0 118 6,454 F0 – HG7.1 H1 – H6 – H3
4 16H00 18H00 SƠN BAO LAI 12.2 189.99 30,011 F0 – FN4 NM8 H2 – H6.TL – X3
5 03H00 04H00 HÀ A AC TIANHE 7.0 228.93 48,191 F0 – CL3 CLUC.NM6.CL6 H5     –     X3
6 06H00 07H00 HƯNG TRANSCENDEN EMERALD 10.0 227.2 49,445 HM2.6 – HL2 H1
7 12H30 KHOÁI CHÂU WHITE KINGDOM 10.1 203.5 46,422 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6 X3 – H6 – H3
8 10H30 11H30 HẠNH LIBERATOR 5.0 169.26 16,951 F0 – HL1.1 H3 – H6 – H3
9 16H00 17H00 THANH A SOLIN 9.5 189.9 30,092 F0 – HL3.3 H2 – H6 – H2
10 20H00 HIỆU DREAM PIONEER 6.6 107.75 5,422 CL1 – F0 HG X1 – H6
11 16H30 18H00 THẮNG A ANNA-MARIA 6.6 189.9 30,811 HN1.8 – F0 X3 – TL – X3
12 15H00 TÙNG D HOANG TUAN 88 3.6 91.94 2,976 CL5 – F0 HG X3     –     H2
13 23H00 HIỆU ANH PHAT PETRO 06 6.0 91.94 2,961 F0 – PVOIL HG         H6 – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO LAI AMIS GLORY VIET ANH 01 YAMTAI ANNA – MARIA