Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.5M
17:37 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.7M
16:02 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:14 – 4.3M
16:31 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 TRƯỜNG OCEAN PEGASUS 10.7 199.99 40,547 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 X2 – TA
2 03H00 TRƯỜNG UNIVERSAL GLORIA 8.2 228.93 48,191 F0 – CL5 CLUC.HL8.CL6HT         TA – X2
3 04H00 THẠO HIẾU B NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X2     –     H2
4 09H00 10H00 HIỆU YONG DA 8 4.8 100.48 6,102 HM1.1 – HM1.3 H2
5 18H00 HÀ B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 31,753 B12 – F0 P.LUC X1     –    H2
6 22H00 23H30 TRƯỜNG PRT HOPE 4.8 189.99 31,753 F0 – SN ST01.TP02 H2 – TA – X1
7 17H30 18H00 TIỄN MONTOK 8.5 111.29 7,320 HP1 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO RUNZHOU KONRAD SCHULTE BIRTE OLDENDORFF VOLUTINA