Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 3.1M
17:00 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.3M
15:00 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
04:28 – 3.8M
15:20 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 HÀ C FENG DA 4.5 122 5,628 CL1 – F0 CL6.NM6 X2     –    TR
2 06H00 THẠO HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X1 – H2
3 05H30 06H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.5 – B12 P.CLUC H2     –     X2
4 09H00 HIỆU NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B125000DWT P         H2 – X2
5 08H00 THẾ TIỄN SARA 2.8 41 298 HG1 – F0 TR     –      H2
6 03H00 BÌNH ATAYAL MARINER 7.5 135.01 9,991 CL4 – F0 NM6.CL6 X2     –      TR
7 10H00 TIỄN THẾ UNION WIN 4.0 103.63 6,925 F0 – CL1 CL6          H2 – X2
8 11H30 12H00 NAM KITAKAMI 6.5 189.99 31,236 HL3.4 – F0 H2
9 18H00 19H00 HẠNH VINACOMIN HANOI 3.0 116.5 5,570 F0 – HG H2
10 11H30 13H00 THUẬN VTT 82 4.0 89.56 2,624 F0 – CL3 NM6 H2      –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO RUNZHOU KONRAD SCHULTE BIRTE OLDENDORFF VOLUTINA