Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRUNG HIẾU : 0934398836 ĐÀO VĂN KHIÊN : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
12:26 – 4.0M
23:28 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
13:13 – 4.2M
23:47 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
13:00 – 3.7M
23:51 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 ĐỨC TRUNG QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X1     –     H5
2 06H00 08H30 THANH B KANG YU 11.5 188.5 29,342 HP3 – F0 H2 – TP – H5
3 06H00 09H00 THẮNG A LEONARDO 10.95 199.98 36,177 F0 – CL4 HL8.CL6.NM6 H2 – TP – X1
4 04H30 06H00 HIẾU A BUFFALO 11.45 228.99 43,022 HN1.8 – F0 NM8 X3 – TR – X3
5 12H00 14H00 TRƯỜNG INCEPTION 8.8 229.0 43,837 F0 – CL6 CL8.NM6.HL8.CL6HT H1 – TP – X1
6 08H30 HÀ A PETROLIMEX 11 10.9 175.96 25,400 F0 – B12 P.HL8.CL         H5 – TL
7 12H00 13H00 LINH PETROLIMEX 18 10.0 175.9 25,429 F0 – HM1.5 H1 – TP – H1
8 06H00 HƯNG SOUTHERN HOPE 10.03 210.0 49,737 CL3 – F0 HL8.CL6.NM6 X1    –      H5
9 03H00 04H00 KHOÁI JENNY LUCKY 6.5 180.8 22,147 F0 – HL3.5 H5    –      H2
10 06H30 THANH A MANZANILLO 6.5 180.0 23,456 CL6 – F0 HL8.CL6 X1    –      H5
11 06H00 07H00 HÀ A QUANG VINH 89 9.98 179.9 20,767 HL1.1 – F0 H2 – H5
12 08H30 THẾ LONG TAN 168 6.96 91.94 2,684 XMHL – HG2 CL6 H2
13 19H30 21H00 TUẤT KIÊN B GRAND TẠIMA 5.0 98.50 4,769 F0   –   HL3.2 TL
14 16H30 17H00 LINH NAVIOS ALEGRIA 8.0 223.42 45.253 HL3.3  –  HL3.4 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GRAMPUS EVER TRUONG MINH SUCCESS SHIDA 9 BUFFALO