Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN BA DONG : 0389127932 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
14:10 – 3.3M
01:51 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.5M
00:48 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
14:19 – 3.8M
01:13 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 MUOI BMC CATHERINE 5.8 153.5 14,527 HG7.3 – F0 H2
2 09H00 10H00 THAO THE QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H2      –      X2
3 09H00 09H30 HUNG PROSPERITY 103 8.0 185.73 26,098 HP3 – F0 H2 – TA
4 10H00 CHAU TÙNG D ANDALUCIA 11.0 199.9 39,895 CL5 – F0 HL8.NM6.CL8 X2 – TA
5 06H00 THANG B KENYO 5.2 114.13 4,463 F0 – XMTL HG.H8          TA – H8
6 11H00 HUNG GREEN BAY 6.9 209.99 43,954 F0 – CL5 HL8.CL8.NM6          TA – X2
7 21H30 23H00 THANH B XIN DONG GUAN 15 7.1 225.0 41,612 F0 – CL4 CLUC.NM6.CL6 TL             X2
8 04H00 THANG B MERIT 10.2 170.0 17,895 HL3.6 – F0      TL.TA
9 13H00 CHÂU KSL SANTOS 12.28 292.0 94,742 F0 – HN1.7 NM8       TA.TR – X2
10 03H00 TUNG A THANG B PARNASSOS 8.2 199.98 35,752 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 X1 – TA – TL
11 09H00 11H00 HÀ B HTK LUCKY 8.1 169.26 16,966 HL3.4 – HL3.6 H2
12 09H00 11H30 KHOÁI GLOBAL DIAMOND 8.5 145.54 20,395 HL1.2 – HL3.4 H2
13 14H00 TÙNG D HAI NAM 08 2.2 89.40 2339 F0 – HN1.4         TA-TR – X2
14 15H00 17H00 NAM CERAFINA 10.7 225.00 40524 F0 – HN1.5 NM8 H2 – TA-TR – X2
15 14H00 16H00 HIẾU A TRUONG MINH SEA 10.8 190.00 31696 HN2.1 – HN1.6 X2     TR
16 16H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13468 B12 – HM1.4 CLUC – P X3               H2
17 CANCEL 20H30 HIẾU A MINH QUANG 2.5 98.9 2810 HN2.20 – HN1.5 NM8           TR – X2
18 15H00 17H00 MƯỜI VINASHIP DIAMOND 5.8 153.50 14397 F0 – HG7.3  H2             TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE DIAN 58 HAI NAM 08 CERAFINA TRUONG MINH SEA KSL SANTOS