Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN B : 0902190994 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:01 – 3.1M
20:18 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
06:06 – 3.1M
22:03 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:16 – 2.9M
19:37 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 HÀ A SHANDONG  EXPRESS 9.84 179.91 36,202 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 X2            H2
2 14H00 BÌNH PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL P.CL6 X2     –      H5
3 13H00 14H00 HẠNH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H5     –      X2
4 23H0021/3 03H00 KIÊN A QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H6     –      X2
5 01H00 03H00 QUYỀN LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HN1.2 – HN1.7 NM8 X3 – TR – X3
6 23H0021/3 02H00 KHỨNG PVT – HN 5.8 169.03 16,963 F0 – HL3.1TL H6     –      TL
7 23H0021/3 01H00 TRƯỜNG HERO 11.3 292.0 91,373 F0 – HN1.7 HLTKV H6 – TR – X3
8 19H00 CỬU HONG YUN YONG HENG 3.2 135.1 7,260 CL5 – F0 HG.CL X2     –      H2
9 1800 19H00 HÀ B HIẾU B RU YI HAI 5.7 97.0 2,980 F0 – CL5 HG H2      H6     X2
10 12H00 HIỆU TRIUMPH 7.5 100.59 6,395 CL7 – F0 HG X2     –      H5
11 18H00 20H00 NAM AKTI 6.6 189.99 32,350 HL3.3 – F0 H2 –  H2
12 13H00 14H00 ANH PHUONG NAM 126 2.6 79.98 2,717 F0 – HG H5    –      H2
13 22H00 NAM BULK PARAGUAY 12,30 199,98 35,847 HL   –   F0          H2 -H6 -H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KHANH LINH 666 HERO