Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
11:02 – 2.2M
02:46 – 1.8M
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 2.3M
20:04 – 2.0M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 2.4M
10:21 – 2.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 07H00 THẮNG A SEA SPIRIT 4.0 189.99 31,261 F0 – CTAU1 ST1.TP3 H1 – TA – X1
2 01H00 04H00 HIỆU ATAYAL MARINER 5.5 135.01 9,991 F0 – CL4 NM6.CL6 H2    –     X1
3 06H30 08H00 THANH B JOSCO RUNZHOU 9.5 197 33,188 HN2.4 – HN1.3 X2 – TL – X2
4 15H30 18H00 KHOÁI PANORIA 9.9 189.94 33,004 HP4 – F0 H1
5 04H00 CHÂU GT FREEDOM 8.5 179.88 28,059 B12 – HP2 P.CLUC.NM6 X2     –     H2
6 01H00 04H00 TÙNG A PETROLIMEX 09 9.8 175.9 25,400 F0 – B12 P.CLUC H2     –     X1
7 12H30 KIÊN HIẾU B DONG CHENG 6.8 84.25 2,926 CL6 – F0 CL8.CL6 X1     –     H2
8 15H30 16H00 TRƯỜNG BIRTE  OLDENDORFF 11.8 249.88 63,964 HM2.6 – F0 H1 – H1
9 15H30 18H00 HIẾU A GT FREEDOM 8.5 179.88 28,059 HP2 – F0  H1
10 12H30 13H00 THẾ LENA+ KIEV 3.2 87.3+20.4 3.779+140 HM2.6 – F0 H2
11 18H00 THẾ LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 F0 – HN1.2
12 18H00 TRƯỜNG BIRTE OLDENDORFF 11.8 249.88 63,964 F0 – HN1.7 NM8         TL – X1
13 23H00 THẾ LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HN1.2 – HN1.7CM NM8         TL – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO RUNZHOU MG MERCURY BIRTE OLDENDORFF EM RUBY