Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR SAN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 2.3M
09:13 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 2.5M
09:29 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 2.6M
11:05 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 HÀ C LINH NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – HL3.2 P H5     –      H2
2 07H00 08H00 TIỄN TRUNG LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – B12 P.NM6 H2     –      H5
3 09H30 LINH OCEAN GOLD 11.6 185.74 26,047 HL3.1 – F0          H2 – H2
4 18H00 ĐỨC HIẾU B DAI TAY DUONG 36 3.21 91.94 2.989 CL5  –  F0 HG X3             H2
5 20H00 TUNG A JR SOPHIA 9.4 199.99 40,360 CL4 – HM1.1 HL8.CL6.NM6 X3             H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FAREST HARMONY KROUSSON CAPE SANDRA