Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
18:19 – 2.0M
10:17 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
20:01 – 2.2M
11:13 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE

15:10 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H00 KHOAI DORIC WARRIOR 6.5 229.25 51,208 HL3.3 – F0 H5
2 05H30 06H00 SON VIMC MIGHTY 9.7 153.2 14,851 HL3.5 – F0 H2 – TA
3 09H00 HIỆU KIÊN B LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 H5              H2
4 09H00 SON SERENE OCEAN 6.1 179.8 22,522 F0 – CL4 HL8.NM6          TA –   X2
5 10H30 11H00 HẠNH CHARLENE 5.6 169.93 17,209 HL1.3 – HL3.5 H5         –    H2
6 10H30 13H30 KIÊN A TRUNG PHU AN 36 3.5 91.94 2,998 F0 – HG3 H5               H2
7 18H00 THANG A VINASHIP DIAMOND 5,0 153.5 14.377 F0   –    HL          H5 –  H5
9 10H30 16H30 THẮNG A JR SOPHIA 9,4 199.99 40.360 HM1.1  –  F0 H5 – H5
10 22H30 23H00 MƯỜI ASPHALT SPIRIT 5,4 139.95 10,491 HL1.5  –  F0 H2
11 22H30 23H00 QUYEN T&T GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.6 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FAREST HARMONY KROUSSON CAPE SANDRA