Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 21 tháng 5 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG VĂN THẮNG 
TRỰC BAN C1:
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2:  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn: 14:22 – 2.2M
Nước ròng: 05:13 – 1.5M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 15:27 – 2.5M
Nước ròng: 06:12 – 1.8M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 16:00 – 2.9M
Nước ròng: 06:18 – 1.8M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 06H00 THẾ TRUNG HAI NAM 66 3.4 79.8 1,599 PVOIL – F0 HG X5    –    H3 PVTRANS T66B
2 05H30 08H00 TUẤT KIÊNB GRAND TAJIMA 5.0 98.5 4,769 F0 – HL1.2 H3 OCEAN T57
3 13H00 TRƯỜNG SUMATERA EXPRESS 10.5 215.4 54,588 CL4 – F0 CL6.NM6.HL8 X3    –    H2 TRIỆU ANH T60
4 11H00 12H00 HIẾUB D THANG LONG GAS 3.0 95.3 3,434 C.TAU1HL – SN TP03.TP08 X2 NOSCO T66D
5 00H30 01H00 KHỨNG GREENWICH 8.6 171 19,878 HL3.5 – F0 TR AGE-LINES T57
6 03H00 HIẾUB D HE CHENG 3 4.2 96.5 2,982 CL1 – F0 HG X5    –    TR VOSA T60
7 08H00 09H30 KHOÁI FAITHE 7.1 199.9 39,901 F0 – CL4 CL6.CL8.HL8 H5    –    X3 VICOSA T60
8 07H00 THANHB ARCHON 7.6 229 44,132 CL6 – F0 CL6.HL8.TM X2    –    H5 ĐỨC THỌ T60
9 05H30 06H30 TIỄN YU CHANG 128 5.5 114.8 5,839 F0 – CL1 HG.NM6 H3    –    X2 PACIFIC T60
10 08H00 09H00 SƠN FALCON EXPRESS 7,14 210 43,714 F0  – CL6 HL,NM6 -CL H5          X3 TRIEU ANH T60
11 13H30 14H00 HÀ A MAGIC PEARL 6,5 199,91 40,324 HL1,5 -CL3 HL,M6.CL H2          X2 LAVICO T60
12 08H30 HƯNG FOREST VENUS 10,3 209,94 49,549 CL3  – F0 NM6,HL,CL X2          H5 LAVICO T60
13 17H00 THẮNG A FORESTAL GAIA 10.7 199.9 40,350 CL5 – F0 CL.NM.HL X2           H3 QUNICOSHIP T60
14 17H30 18H00 TÙNG D TRUNG RUI LU 5.8 99.99 3,972 F0 – CL5 HG H3           X2 PACIFIC T60
15 17H30 21H00 HIỆU PRINCE HENRY 7.3 120 9,129 F0 – HL1.3 H3 CCM T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X3 MR.HÙNG
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG, TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HẢI,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN,H6 MR CHIẾN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PAPAYIANNIS III BETTYS DREAM