Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 20 tháng 5 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG  TRỰC BAN HOA TIÊU : LƯU TUẤN ANH
TRỰC BAN C1:
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2:  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:14:00 – 1.9M
Nước ròng:07:00 – 1.7M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:16:00 – 2.2M
Nước ròng:08:10 – 1.8M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:16:00 – 2.5M / 01:18 – 2.3M
Nước ròng:08:22 – 1.9M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 03H30 05H00 QUYỀN GREENWICH 10.5 171,6 19,878 F0 – HL3,5 H3 AGE-LINES T57
2 08H30 09H30 THẾ KIÊNB HAI NAM 66 5.1 79.8 1,599 F0 – PVOIL HG H2     –     X5 PVTRANS T66B
3 08H30 10H00 CỬU CS FELICITY 5.5 169.37 17,023 HL1.3 – F0 H2 MINH LONG T57
4 23H0019/5 00H00 THANHA JUPITER 12.1 225 40,017 HM2.6 – F0 TR S&A T57
5 CANCEL 09H00 PHÁI THUẬN CSC FRIENDSHIP 7.5 184.95 29,593 B12 – F0 P.HL8 H3       –      H5 VIPCO T59
6 06H30 ĐỨC HOAI SON 58 3.1 79.8 2,222 HG – XMTL H5 NEWSTAR T61
7 15H30 17H00 TÙNG A CHRISTINA OCEAN 11.78 189.96 28,073 HN1.3 – F0 X5  –  TL  –  X5 S&A T65A
8 19H30 21H00 HẠNH LU YANG SHUN 10.13 169.99 18,462 F0 – HL3.1TL H5 LOGISTICS TBD T57
9 SH 13H30 PHÁI THUẬN CSC FRIENDSHIP 7.5 184.95 29,593 B12 – F0 P.HL8 H3              TA VIPCO T59
10 14H00 TÙNGD TRUNG VTV DRAGON 6.2 90.72 2,551 HG7.2 – F0 H3              TA T&TA T59
11 19H30 20H00 THẠO KIÊN B NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 HL1.2 – F0 H5 VIPCO T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X5 MR.SẢN , X1 MR.KHIÊN
– Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH, TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HẢI,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PAPAYIANNIS III CHRISTINA OCEAN BETTYS DREAM