Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRUỜNG : 0918636186 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 2.4M
01:13 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
18:09 – 2.7M
00:49 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.3M
23:18 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 TRƯỜNG HIẾU A EAGLE EXPRESS 7.6 210.00 43,714 HM2.2 – CL6 HL8.NM6.CL6 TR     –     X1
2 04H00 06H30 CHÂU OCEAN FORTUNE 6.2 179.99 22,385 HL3.3 – FO TR
3 11H45 13H30 LINH ATN GLORY 6.0 150.52 14,436 FO – HL3.5 TA     –      TP
4 04H00 KIÊN ĐỨC HAI NAM STAR 6.0 90.43 2,671 XMHL – FO HG H1    –     TR
5 04H00 04H30 THẠO HIẾU B PHUONG NAM 126 2.5 79.98 2,717 HG – XMHL TR     –    H1
6 11H45 14H00 HÀ A JIN AN 11.9 189.99 30,766 FO – HM2.4 TA – TA
7 16H00 HÀ A JIN AN 11.9 189.99 30,766  HM2.4 – HP4        TA – TP
8 12H30 MƯỜI THE LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – FO P H1 – TA – TP
9 17H00 18H00 TUẤT ĐỨC HAI DANG 168 3.5 91.94 2,999 F0 – HG TR – TA – TR
10 11H45 13H00 HUNG JR SPRING 6.5 228.38 44,452 F0 – HM2.2 TA      –     TP
11 cancel 20H00 THANH B BAO WEALTH 6.5 189.99 31261 FO – SD TR
12  caacel 22H00 THANH B BAO WEALTH 6.5 189.99 31261 SD – FN4  NM8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XI LONG 18 DATO LUCKY