Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:21 – 3.4M
06:58 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
18:14 – 3.7M
06:36 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 4.0M
06:00 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 12H30 KHOÁI HAVEN GUARDER 6.0 176.62 17,075 F0 – HL3.1TL H1 – H6.H1
2 10H00 TÙNG A HÀ B AFRICAN TIGER 10.3 179.97 23,303 F0 – CL4 HL8.NM6.CL6         H6 – X1
3 15H00 KHOÁI COMMON GALAXY 9.45 199.9 36,336 F0 – HP1        H1.H6 – H1
4 05H30 07H00 TÙNG A HÀ B XING HAI HE 12.63 189.99 31,117 F0 – HM2.2 H2 – H6
5 16H00 CHÂU CENTURION LUCILLA 6.66 182.94 24,472 CL6 – F0 HL8.CL6 H2  – H6 – H2
6 11H00 13H00 ĐĂNG PETROLIMEX 20 8.5 146.6 11,662 HL3.7 – B12 P.CLUC H1    –      H2
7 13H00 THANH B PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,429 B12 – HM1.3 P.CLUC H2 – H6 – H1
8 13H30 HƯNG FIRSTEC 8.0 175.17 30,157 CL3 – F0 CL6.HL8 X1 – H6 – H1
9 17H00 18H30 KIÊN A TRUNG QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H2     –     X3
10 13H50 ĐỨC HIẾU B SB45-01/04 3.6 79.98 2,222 DTHL – HG X1     –     H2
11 17H00 18H00 LINH PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,429 HM1.3 – F0 H2
12 12H00 14H00 NAM MONDIAL SUN 10.0 229 43,368 HN2.6 – HN1.6 X3 – TR – X3
13 14H00 THẮNGB NAM KHANH 569 2.4 97.12 2,998 HG – HM1.5 H2
14 22H00 THANG B NAM KHANH 569 2.4 97.12 2,998 HM1.5 – HMCM H8               H8
15 17H00 18H00 THẮNGA XING HAI HE 12.63 189.99 31,117 HM2.2 – HP3 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SCRUB ISLAND MEHNA PROGRESS MONDIAL SUN KSL SEATTLE BERGE MAWSON