Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
 
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : ĐÀO VIỆT HÒANG : 09484888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 ĐÁO VĂN KHIÊN.0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:15 – 3.6M
09:06 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 3.6M
08:41- 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
21:22 – 3.3M
09:27 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 ANH HẠNH VINASHIP SEA 5.8 169.03 18,108 F0 – HL3.5 H2 – TA – H2
2 13H00 15H00 KIÊN ĐỨC TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL2 H1    –      X1
3 07H30 THẠO MO 7 3.0 25.74 300 ĐTHL – HM2.1 X1    –      H2
4 15H00 TÙNG D MO 7 3.0 25.74 300 HM2.1 –  ĐTHL        H1 – X1
5 13H00 13H30 TRƯỜNG SHUN FU XING 10.5 224.97 40,622 HP3 – HL3.3 H1 – H1
6 09H30 TÙNG D HAI PHAT 26 2.5 94.99 2,858 XMTL – F0 HG H1 – TA.H1
7 16H00 TRƯỜNG FIRST ANGEL 5.0 199.99 39,904 F0 – CTAU 2 ST01.TP2       H1.TA – X1
8 18H00 19H00 HẠNH THẾ HOANG HAI ACE 3.7 88.26 2,771 HN1.6CM – F0 NM8 H2
9 19H00 HƯNG NAM EAGLE EXPRESS 7.1 210 43,714 CL4 – F0 HL8.CL6.CL8 X1 – TA – H1
10 16H00 CỬU TUẤT MINH TRUONG 18 6.5 91.94 2,999 XMHL – F0 HG H2 – H1
11 17H00 THANH B STRELITZIA 10.45 209.99 49,854 CL5 – F0 HL8.CL6.CL8 X1     –     H1
12 18H00 TUẤT CỬU LONG PHU 20 7.0 112 5,379 F0 – B12 P.CL8        H1 – H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AMITY INCEBEYLERBEYI STAR JANNI