Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
16:22 – 3.7M
04:39 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
16:21 – 3.9M
03:58 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.2M
04:06 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H30 19H00 THẮNGA B PETROLIMEX 18 10.9 175.9 25,400 F0 – B12 P.Cluc H6     –     X1
2 17H30 19H00 LINH FIRSTEC 6.9 175.17 30,157 F0 – CL3 CL6.HL8 H6     –     X1
3 17H30 19H00 TUẤT VINACOMIN HANOI 4.5 116.5 5,570 F0 – HG7.2 H6     –     H5
4 17H30 20H00 TRƯỜNG SCRUB ISLAND 8.0 199.98 34,781 F0 – HN1.3 H6 – TR – X2
5 17H30 19H00 TÙNGD TRUNG KUN YI 3.8 92.7 2,979 HG7.3 – F0 H6
6 17H30 21H30 SƠN ALKYONI 8.6 190 31,538 F0 – CL7 CL6.HL8.NM6 H6     –     X2
7 17H30 23H00 TIỄN NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HL3.2 H6
8 17H30 19H00 THANHB CENTURION LUCILLA 7.8 182.94 24,472 HL – CL6 CL6.HL8 H6     –     X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SCRUB ISLAND MEHNA PROGRESS BELLA ANN BERGE MAWSON