Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU VAN TUAT : 0962002298 MR SAN  X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
16:22 – 3.7M
04:39 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
16:21 – 3.9M
03:58 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.2M
04:06 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 12H30 HƯNG GLORIOUS SAKURA 10.16 210 49,294 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 X2 – TP
2 15H00 THẾ HIẾU B KUN YI 3.8 92.65 2,979 CL1 – HG7.3 HG X2 – H1
3 08H00 ĐỨC TRUNG BLUE OCEAN 01 4.1 96.72 3,437 PVOIL – F0 HG X3       –       H2
4 11H00 11H30 TUNG A AC XIANGHE 10.4 199.91 40,089 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 X2   – TP
5 16H00 THẾ HIẾU B NAM KHANH 569 2.4 97.12 2,998 HG1 – HG4         H1 – H1
5 09H00 10H00 QUYỀN NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H2
6 09H30 13H00 KHOAI SCRUB ISLAND 8.0 199.98 34,781 HN1.3 – F0 X3  – TR  –  X3
16H00 HƯNG PETROLIMEX 18 10.9 175.9 25,429 HM1.4 – F0         TP
7 13H30 THUAN HAPPY BULKER 5.0 164.5 15,500 F0 – HP4       H1.TP – H1
8 11H30 12H00 THUAN LIAN YI DA 2 HAO 3.5 154.35 14,786 HP4 – HL3.5 H1 -TP.H1
9 15H00 HA A IOLCOS GIGNITY 7.9 229 47,984 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT H6     –    TP
10 14H00 NAM HA B CENTURION LUCILLA 7.8 182.94 24,472 CL6 – HL1.3 HL8.CL X2 – H5 – H1
11 14H30 15H30 HIỆU KIEN A ELISA 4.5 114.2 4,915 NOSCO – C.TAU TP02.TP03.TP08 X2
13 16H30 TÙNG A CIELO D’ITALIA 13.3 245 63,087 HM2.4 – F0         TP – H5
15 17H00 HƯNG FANTASEA 13.9 224.94 39,738 HM2.1 – HM2.4         TP – H5
16 17H00 ĐÔNG BMC CRYSTAL 5.7 127.2 8,473 HG2 – HL3.1TL H1     –     TP
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEHNA PROGRESS BELLA ANN STELIOS Y BERGE MAWSON