Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
13:25 – 2.5M
23:00 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 2.7M
23:00 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.1M
00:06 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 TIỄN TANGGUH 4.8 111.58 4,972 F0 – HG7.1 H1           H2
2 07H00 10H00 TÙNG A BBG KINDNESS 8.7 199.9 36,355 F0 – HL3.4 H1 – TA – H1
3 11H30 12H30 CHÂU KHỨNG YUE DIAN 102 12.5 254 64,654 HM2.4 – F0 H2
4 13H30 CHÂU KHỨNG YUE DIAN 102 12.5 254 64,654 F0 – HN1.8 NM8         TR – X3
5 07H00 10H00 KHOÁI ELDORIS 8.1 178.32 23,072 HL3.1 – F0 H1 – TA – H1
6 13H00 MƯỜI TUẤT PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – F0 CLUC.CL6 X3 – H2
7 11H30 13H00 ĐÔNG TÙNG D PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.5 – B12 HG.CL6 H2    –     X1
8 16H00 TUẤT MƯỜI LONG PHU 20 7.0 112 5,379 F0 – HL1.4        H2 – H2
9 05H00 ĐỨC HIẾU B AN BINH 18 6.2 90.72 2,551 HG7.2 – F0 TL – TA – H1
10 07H00 HIỆU MINH QUANG 01 7.85 126.73 5,565 XMTL – F0 CL6.CL8 TL – TA – H1
11 08H00 KIÊN A THANH BINH 68 3.8 99.38 3,329 HG – XMTL NM6 H2            TL
12 13H00 14H00 TRƯỜNG ORIENTAL GLORY 3.9 224 36,074 C.TAU – F0 TP02.TP03HT.TP08 X3 – TA
13 17H00 THẠO MP PACIFIC 7.01 107.24 4,358 HG7.4 -F0 H1
14 19H30 TRƯỜNG HAKATA QUEEN 6.7 199.99 34,952 F0 – HL3.1TL         TA – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KOBAYASHI MARU FU QUAN SHAN ORMOND