Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 3.5M
05:47 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.9M
04:08 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
18:24 – 4.3M
04:41 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 16H00 ĐÔNG HAO YUAN 5.5 119.95 5,357 F0 – HM1.1 H2   –  TA-   H2
2 21H30 HÀ C HAO YUAN 5.5 119.95 5,357 HM1.1 – F0          H1 – H1
3 10H00 11H00 KIÊN ĐỨC SOUTHERN WEALTH 6.2 91.94 2,969 F0 – PVOIL HG H2    -TA    X3
4 01H00 02H30 ĐĂNG PHUONG DONG 06 5.0 157.5 13,706 F0    – HP4 H1
5 01H00 HIỆU LONG PHU 20 5.8 112 5,397 B12    – F0 P.NM6 X3     –      H1
6 01H00 01H30 QUYỀN NHA BE 10 7.0 108 4,760 HL1.4 – B12 P H1     –     X3
7 15H30 HƯNG NAM FORTIS AUSTRALIS 15.0 299.88 99,216 F0 – HM2.6 HL TKV         TA – H2
8 12H30 HƯNG NAM CS BRIGHT 9.9 209.99 49,718 CL5   –   F0 HL8.NM6.CL6 X2 – TA
9 17H00 CHÂU FLORENTIA 8.2 199.9 36,421 CL4    – F0 HL8.CL6.NM6 X3 –         H2
10 13H00 15H00 THANH B ZHONG CHANG YU SHENG 12.9 189.99 33.456 FN3    –  F0 NMS8 X2  – TL –  X2
11 10H00 17H00 KHỨNG HẠNH INLACO BRIGHT 5,8 154.38 14.762 F0  –    HL3.5 H2  -TA – H2
12 10H00 14H00 CỬU TIỄN FS BITUMEN NO1 6,0 105,5 4,620 F0   –   CL1 HL8.H8 H2     TA-    H8
13 17H30 18H00 HA A QUYỀN EVMILOS 10,9 229 44.485 HL2 –  CL4 CLUC.NM6.CL6.HT   H1         –  X2
14 20H00 HÀC NHA BE 10 5,0 108 4,760 B12  –  F0 P X2 – H1
15 20H00 HẠNH LONG PHU 16 6,9 112,37 5.199 HL3.2   –  B12 P,NM6         H1  -X2
16 22H00 TÙNG D HIẾU B HAI PHUONG OCEAN 6.3 90.72 2,551 HG7.1 – F0 H2           H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NAUTICAL GEORGIA FORTUNE UNION