Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC. LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH:ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD. WATCH:NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:18 – 3.9M
07:50 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
20:03 – 4.0M
07:42 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:03 – 4.0M
07:42 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 14H00 ANH HẠNH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HL1.4 H1
2 11H30 12H00 THANH A YIN XUE 8.1 189.98 29,644 HP3 – F0 H1
3 16H30 THANH A VOSCO  STAR 6.0 189.8 27,003 F0 –  HP1      H1.H6 – H1
4 03H30 04H30 TÙNG D ĐỨC HAI PHUONG OCEAN 3.8 90.72 2,551 F0 –  HG7.1 H2     –     H1
5 03H30 06H00 LINH ROYAL 6.5 229 47,984 HL2 – F0 H2 – H6 – H2
6 07H00 08H00 HẠNH TIỄN TANGKAS 4.5 122 5,979 F0 – HG1 TL      –     H1
7 17H00 HẠNH PRINCESS ABIR 7.4 110.5 4,463 HL1.5 –  F0         H1 – H1
8 03H30 06H00 HIẾU A CHIPOL BROK GALAXY 8.0 199.8 24,142 HL1.3 – F0 H2 – H6 – H2
9 16H30 17H00 HÀ A NOVA CAELI 13.6 228.99 43,206 HM2.3 – HL2 H2
10 03H30 06H00 THẮNG A SAN FORTUNE 4.0 178.04 20,947 F0 – HM1.5 H2 – H6 – H2
11 11H30 13H30 THẠO HANG AN 3.5 75.55 1,457 HL1.15 – F0 H1
12 14H00 CỬU ĐỨC THAI HA 8888 3.2 105.17 2,620 HG – XMHLMF NM6 H2
13 20H30 21H00 THẮNG B NEPTUNE STAR 10.0 159.94 15,073 HP4 – F0 H1 – H6 – H1
14 16H00 HIỆU TRUONG NGUYEN 69 2.6 86.36 2,340 HG – F0 H2
15 20H30 23H00 TRƯỜNG ZHENG ZHI 7.0 229.033 43,951 HL3.3 – F0 H1 – H6 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD HUEL VA MAPLE HARBOUR PANCARA GLORY DIAVOLEZZA MARAN PROGRESS