Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH:  HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR HÙNG  X3 : 0989433881
 HON GAI TIDE TABLE
21:00  – 3.3M
07:31 -1.0 M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:09 – 3.0M
08:38 –  0.8 M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 3.5M
08:00 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 11H30 TRƯỜNG BÌNH ATHOS 12.9 189.99 33,044 F0 – HL3.3 H5
2 15H00 16H00 HIẾU B KIÊN B TIEN THANH 68 4.6 74.36 1,861 F0 – HG H2
3 21H00 23H00 THẮNG A PRESINGE TRADER 14.5 229.00 43,968 F0 – HM2.6 CL6 TR – TA – H5
4 05H00 06H00 SƠN ANH MAGIC PEARL 7.0 199.91 40,324 F0 – CL4 HL8.CL.NM H5                X3
5 05H00 07H30 TÙNG D HÀ D MINH PHU 89 6.5 94.98 3,384 F0 – HG3 H5               H3
6 17H00 18H00 HÀ A CL QINGSHUI HE 14.3 228.90 44,403 F0 – HM2.5 CL6 H3    TA     H3
7 15H00 15H30 HÀ B TUẤT NORDIC BC MUNICH 9.1 180 24,187 HL3.5 – F0 H2
8 08H00 KIÊN A VĂN DK SUNRISE 6.6 100.64 6,181 CL1 – F0 HG X3               H5
9 21H00 22H00 NAM BÌNH NORD DRACO 11.9 228.95 45,229 HM2.6 – F0 TR    TA
10 21H00 22H30 CHÂU THẮNG B GROWTH RING 7.57 210 49,192 F0 – HG7,3 TR – TA – TR
11 21H00 HIẾU A EVER ALLIANCE 12.9 185.78 32,309 HL3.1 – F0            H3   TR
12 17H00 18H00 HIẾU A DL ACACIA 13.2 229 44,603 HM2.5 – F0 H3  –  TA.H3
13 19H00 THANH B CROSSANDRA 10.5 209.99 49,720 CL3 – F0 HL8.NM6.CL X3       TA       TR
14 21H30 SƠN FOREST HARMONY 10.0 199.9 40,026 CL5 – F0 HL8.NM6.CL X3    TA     H5
15 20H00 HẠNH ĐÔNG WAN HE 8.3 139.92 11,751 XMTLMF – XMTLMT HG.NM6 H2
16 19H00 ĐỨC TIEN THANH 68 4.6 74.36 1,861 HG – CL2 H2              X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIGER PIONEER YASA H.MEHMET