Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186 2ND WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI – 0904105306 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH KHAC QUYEN: 0984829575 NGUYỄN VĂN SẢN X3 – 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 4.0M
17:21 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 –  4.4M
17:26 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H30  TRUONG  QUYEN  EXPERT 13.97 225 39,455  F0 – HM2,6  H2 – TA
2 14H00  HIỆU KIEN  VIET HUNG 09 3.5 87.68 1,742  PVOIL – HM1.3  GD68  H2
3 06H00  TRUONG  ERTEA 6.5 189.98 32,302  F0 – HN2.1          TA.T2 – X3
4 06H00  QUYEN  PU SHUN 4.5 122.95 4,996  F0 – HL1.4          TA – H2
5 15H30 17H00  CHAU KHOAI  JAHAN 6.0 185.74 26,049  F0 – FN5  NMS8  H1 – TA.T2 – X3
6 06H00  BINH KIEN  JIN LONG 3.6 96.50 2,984  CL5 – F0   HG  X5     –     H2
7 07H30 09H00  TUNG A  APOLLO BULKER 9.6 177.00 21,483  HN1.1 – F0  X3 – T2.TA – H1
8 00H30 01H00  ANH  BAO LONG 9.1 157.60 13,695  HL3.6 – F0  H1
9 09H30 10H00 KHOAI PETROLIMEX 20 6.0 146.60 11662 HL1.2 – FO H1
10 15H30 17H00 TUAT PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8542 HM1.6 – B12 CL6 – CL8 H1          H2
11 17H00 HUNG THANG B PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13465 B12 – HL1.2 CLUC – CL6 H2           H1