Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 3.1M
13:11 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 3.3M
12:33 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
01:08 – 3.8M
12:48 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLuc X1     –     H2
2 23H3015/2 00H00 A PETROLIMEX 09 10.9 175.9 25,400 HM2.1 – B12 P.Cluc H2     –     X2
3 13H00 16H00 TÙNGD KIÊNB HANG AN 3.5 75.55 1,457 F0 – HL1.15 H8 H8
4 02H00 03H00 NAM OCEAN ENTERPRISE 12.3 199.99 36,336 F0 – HM1.2 H5 – TA – H2
5 02H00 03H00 THẮNGA WEN DE 14.5 229 44,543 F0 – HM2.5 CL8 H5 – TA
6 06H00 C NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P H2     –     H5
7 02H00 07H00 THUẬN LONE 7.5 160.6 15,199 F0 – HG7.3 H5 – TA – H2
8 12H00 CHÂU STAR DIAMOND 9.3 229.2 51,255 F0 – HM2.1         TA – H2
9 09H00 11H00 TÙNG A GODSPEED 6666 7.1 199.91 40,252 F0 – CL6 CL8.HL8.NM6 H2 – TA – X3
10 08H00 THẮNGA MONICA D 8.84 189.99 29,885 HM1.4 – F0         TA – H5
11 16H00 17H00 THẠO TAYDO STAR 3.9 102.79 4,086 F0 – HL1.5 H5     –
12 09H00 10H00 CHÂU JIN SUI 11.35 189.99 33,036 F0 – HM2.3 H2 – TA
13 23H0015/2 00H00 TRƯỜNG NEW VISION 4.6 184.1 16,174 CTAU – F0 ST1.TP2.TP3 X1
14 10H00 KIÊN HIẾUB PHUONG NAM 126 6,36 77,60 2,717 XMTL  –   F0 H5    –     H2
15 19H30 20H30 THẮNGB CONFIDENCE 4.5 142,47 11,036 SN – F0 TP2.TP3.ST01 X3 – TA – H5
16 20H30 21H30 HƯNG OCEAN JUPITER 5,2 181.49 30,965 F0 – CẦU1TL TP2.ST01 H2 – TA – X3
17 20H30 23H00 THANHB ALPHA GALLANT 13,1 291.98 92,992 HM2.6 – F0 H2
18 16H00 18H00 HIẾUA NEWSEAS AMBER 8,6 190 30,046 HL1.1 – F0 H5
19 20H30 21H30 KHỨNG NEPTUNE STAR 5.5 159.94 15,073 F0 – HL H2
20 20H30 22H00 CỬU VINASHIP GOLD 8.0 136.4 8,216 HL1.3 – F0 H2
21 19H30 22H30 HẠNH BOCHEM PEGASOS 5.5 160 16,202 C.TAU – F0 TP02.TP03 X3 – TA – H5
22 21H00 THẾ HAI DANG 68 3.4 94.88 2,859 CL1 – F0 HG X1     –     H2
23 19H30 23H30 LINH SENATOR 4.5 181 19,357 C.TAU1 – SN TP02.ST01 X3
24 19H00 ĐỨC C THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 CL2 – HG X3     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUAN WANG HE XIE PORT EASTRELA JOSCO YANGZHOU ROSLYN