Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 15 tháng 05 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN TRỌNG HIẾU
TRỰC BAN C1:
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:22:22 – 3.2M
Nước ròng:09:59 -0.4M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:22:05 – 3.5M
Nước ròng:09:20 – 0.6M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:22 :16- 3.6M
Nước ròng:09:07 – 0.6M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 01H00 02H00 HẠNH CS FELICITY 8.5 169.37 17,023 F0 – HL1.3 H3 MINH LONG T57
2 01H00 04H00 TUNG D KIÊN B QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – HL1.2 H3 TRONG TRUNG T57
3 02H00 MUOI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM1.5 P.HL8 TR     –      H3 VIPCO T58
4 01H00 02H00 ĐÔNG LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 HL1.2 – B12 P.NM6 H3     –     TR VIPCO T58
5 16H15 18H00 THẠO PVT ORIANA 4.5 128.6 8,539 F0 – CTAU1CM TP3.TP8 H5 – TA – X3 VTDK HN T66D
6 16H15 19H00 THANH B BETTYS DREAM 14.4 228.99 43,152 F0 – HM2,6 NM6 H5 – TA – H5 ĐAI DƯƠNG T57
7 12H00 13H30 THANG A ROSCO GINKGO 8.2 225 40,042 F0 – HP3 H3 – TA – H3 VOSA T57
8 09H30 10H00 HIẾU A GONG YIN 1 8.7 189.99 32,488 HP1 – F0 H2 AGE-LINES T57
9 16H15 17H00 THẾ HA D QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 HL1.2 – PVOIL HG H5      –    X3 TRONG TRUNG T66B
10 20H00 21H00 NAM NOBLE STEED 4,0 189,99 31,236 SN – CTAU1TL TP3,TP8.TC.66 X3 NOSCO T66D
11 23H00 HIỆU VĂN LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.NM6 H2            TR VIPCO T59
12 22H00 23H00 BÌNH TRUNG NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0  – B12 P TR             H2 VIPCO T59

Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X3 MR.HÙNG , X2 MR.MINH
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG., TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG, H5 MR KHANH

HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHRISTINA OCEAN GLORY ENERGY