Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH;NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD:DÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN; 0969476268 VŨ ĐÌNH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.6M
15:49 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 -3.9M
15:36- 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 -3.3M
16:47- 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 08H00 HIỆU DIRECTION SW 6.3 134.50 9998 F0 – HM1.2 H1 – TA – H1
2 05H00 09H00 TRƯỜNG KANG HUAN 9.7 189.99 29995 F0 – HM H1 – TA – H1
3 05H00 THẠO THẾ THAI HA 8888 7.1 105.17 2620 HG – F0 H1
4 09H00 TUAT NHA BE 06 4.5 107.48 4158 B12 – F0 P H2           H1
5 SH 16H00 HÀ A MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 CLUC – P H1     –     H1
6 05H00 06H00 THANH B BON VOYAGE 6.8 225.00 37,550 F0 – SD H1 – TA – H1
7 05H00 07H00 KIÊN TRONG TRUNG 189 5.0 83.90 1,998 F0 – HM1.4 H1 – TA – H1
8 10H00 11H00 SƠN VINASHIP STAR 9.87 158.5 15,438 HL3.1 – F0 H2
9 10H00 11H00 THUẬN BMC CALYPSO 9.66 146.13 14,951 HG7.3 – F0 H2
10 17H30 LINH THANH PHAT 01 3,2 69,85 1080 HG  –   F0 H2
11 CANCEL 22H00 KHOÁI PIONEER HARMONY 5.8 157.03 16,088 HM1.3 – HL  H1
12 20H00 22H00 CHÂU BONVOYAGE 6,8 225.00 37.550 SD  –  HN HLTKV TL
13 21H00 22H00 THẮNG A KANG HUAN 9.7 189.99 29995  HM2.1 – HL1.1 H1
14 21H00 22H00 HẠNH DIRECTION SW 6.3 134.50 9998 HM1.2 – HL3.7 H1
15 21H00 MƯỜI TRUONG NGUYEN 68 3.2 100.30 2283 HG – FO H1
16 22H00 ĐĂNG BLUE OCEAN 01 4.5 96.70 3437  PVOIL – FO  HG H2             H1
17 23H00 MƯỜI TRONG TRUNG 189 5.0 83.9 1998 HM1.4 – PVOIL NM6          H1 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING SHUN FU XING ELLA