Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU :0947376859 MR KHIEN  X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 3.0M
01:59 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
14:02 – 3.3M
00:46 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 3.7M
01:47 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HIỆU HIẾUB NHA BE 09 2.8 105.97 4,250 B125000 – F0 P X3 – H5 – H1
2 00H00 02H30 TUẤT KIÊNA TROPICAL ORCHID 5.4 119.52 9,952 F0 – CL2 CL6.NM6 H1 – H5 – X3
3 05H00 SƠN CLEAN NIRVANA 8.2 189.02 30,965 B12 – F0 P.Cluc X3 – H5
4 04H00 05H00 LINH GRAND ACE 12 9.8 183 30,049 F0 – B12 P.Cluc H2 – H5 – X1
5 09H00 ĐÔNG KIÊNA SINCERENICE 1 6.0 99.89 4,506 CL7 – F0 HG H1 – H6 – H1
6 09H30 11H00 THANHB MONDIAL SUN 14.5 229 43,368 F0 – HM2.5 NM6 H1 – H6 – H1
7 09H30 11H00 CHÂU KSL SEATTLE 15.0 292 94,742 F0 – HM2.6 CL6 H1 – H6 – H1
8 08H00 SƠN MARAN INNOVATION 11.4 289 87,250 HM2.6 – F0         H5
9 04H00 06H00 TÙNGD TRUNG HA THAO 27-BSL 4.7 81.74 1,599 F0 – PVOIL HG H2 – H5 – X1
10 04H00 05H00 KHOÁI B CENTURION LUCILLA 10.3 182.94 24,472 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 H2 – H5 – X1
11 00H00 01H00 MƯỜI NEW GOLD 5.0 167.2 15,884 F0 – HL3.5 H1 – H5 – H1
12 12H30 14H00 TRƯỜNG CIELO D’ ITALIA 14.3 245 63,087 F0 – HM2.4 HL TKV H2 – H6
13 06H00 ĐỨC DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 CL6 – F0 HG X3      –     H5
14 17H00 18H00 HƯNG IOLCOS DIGNITY 7.0 229 47,984 F0 – CL7 CL6.HL8.Cluc TP     –     X1
15 15H00 B RONG YUE 3.4 95.9 2,995 CL7 – F0 HG H1     –     H2
16 04H00 07H30 HIẾUA BELLA ANN 11.24 239.99 54,946 HM2.5 – F0 H2 – H5
17 09H00 HIẾUA BELLA ANN 11.24 239.99 54,946 F0 – HN1.6 HL TKV         TR – X1
18 12H30 15H00 BÌNH DONG CHANG 3.5 117.8 6,550 HL1.4 – F0 H2
19 08H00 KHỨNG PHUONG NAM 126 6.2 79.98 2,717 XMHL – F0 TL            H5
20 12H30 14H00 THẾ TRUNG VIET ANH 01 3.4 92.06 3,430 F0 – HG H2     –      H1
21 09H30 12H00 THANHA SCRUB ISLAND 6.0 199.98 34,781 F0 – HN1.3 H1 – H6.TR – X1
22 17H00 20H00 THẮNGB KUN YI 5.4 92.65 2,979 F0 – CL1 HG TP      –     X1
23 20H00 THUẬN ROYAL 89 7.0 90.98 2,999 HG – F0 H5 – TP – H6
24 17H00 TRƯỜNG AC XIANGHE 7.8 199.91 40,089 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8         H6  – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SCRUB ISLAND BELLA ANN STELIOS Y BERGE MAWSON