Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN  X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
13:00 – 2.6M
01:13 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
13:09 – 2.9M
CAM PHA TIDE TABLE
14:04 – 3.3M
01:08 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 10H00 TRƯỜNG B GLORIOUS SAKURA 7.9  210  49,192 F0 – CL5 CL6.NM6.HL8 H5 –        – X1
2 17H30 18H30 HẠNH TAN BINH 129 5.5 151 14,446 F0 – HL3.4 H2
3 14H00 THẮNGB CỬU GRIT CEMENT III 7.9 145 10,508 XMTL – F0 HG.NM6 H2     –     H1
4 01H30 02H00 THẠO KIÊNA NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HL3.7 – B125000 P H2     –     X2
5 11H30 13H30 HÀ A BERGE MAWSON 12.26 291.98 92,732 F0 – HN1.8 NM8 H1 – H6.TR – X3
6 10H00 12H00 HƯNG TELERI M 12.77 190 31,593 HN1.3 – F0 X3 – TR – X3
7 17H30 20H00 THANH A ALBERTITO 6,5 199.98 34.835 F0   –   HL3.1 H2-   H6  –  H2
8 19H00 THẾ TRUNG THANH PHAT 03 3.4 74.36 1597 CL1 – HG X3     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
STELIOS Y BERGE MAWSON