Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR SẢN  X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
10:00 – 2.2M
01:21 – 1.8M
HON GAI TIDE TABLE
11:12 – 2.4M
23:16 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
13:20 – 2.8M
04:00 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 SƠN OCEAN DESTINY 5.0 189.99 32,379 F0 – HL1.1 H1 – H6 – H1
2 05H00 07H00 B CỬU GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 F0 – XMTL HG.NM6 H5     –     H1
3 08H30 10H00 QUYỀN SHENG YUN LAI 5.5 158.6 13,622 F0 – HL3.1TL H2 – H5 – H2
4 09H00 THANHB TM HAI HA 568 7.1 175.96 25,400 B12 – HM1.5 P.Cluc X2 – H5 – H2
5 08H30 10H00 A CLEAN NIRVANA 10.9 189.02 30,965 F0  – B12 P.Cluc H2 – H5 – X2
6 05H00 06H00 TÙNGD TRUNG RONG YUE 5.8 95.9 2,995 F0 – CL7 HG H5     –     X2
7 10H00 TRƯỜNG FRANCESCO 10.63 210 52,906 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X2 – H5
8 15H00 CỬU DONG CHANG 6.7 117.8 6,550 F0 – HL1.4         H5 – H5
9 10H00 KHỨNG CỬU BMC ENDORA 8.72 139.92 11,681 HG7.3 – F0 H1 – H5 – H2
10 08H30 11H00 HIẾU A BERGE MAWSON 12.26 291.98 92,732 HM2.6 – F0 H2     H5 – H2
11 14H00 KIÊN A TRUNG TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 HG – F0 H1     –      H5
12 08H30 10H00 THẾ PHUONG NAM 126 2.6 79,98 2.717 F0  –  XMHL H2     –       H1
13 08H30 10H00 THUẬN TAN BINH 257 6,0 169,26 16,960 F0   –   HL3.6 H2  –  H5  – H2
14 18H00 19H00 ĐÔNG KIÊN A ATN APOLLO 3.0 105.73 4.348 F0   –   HG2 H1            H2
15 18H00 22H00 ĐỨC THANH PHAT 03 5.3 74.36 1.597 F0   –   CL1 H1 – H6 – X2
16 18H00 23H30 KHOAI TM HAI HA 568 7.1 175.96 25.400 HM1.5 – F0 H1 – H6 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TELERI M STELIOS Y CAPE PROTEUS