Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 3.0M
03:44 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
15:15 – 3.3M
01:29 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.9M
01:50 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 LINH NORD COPENHAGEN 6.2 177 21,483 F0 – HL1.1         TP – H2
2 04H00 05H00 QUYỀN VANDON OAK 5.2 100.7 4,560 HL1.3 – F0 H1
3 06H00 TUẤT KENYO 7.2 114.13 4,463 XMTL – F0 HG.H8 H8     –     H1
4 08H30 09H30 HÀ B DONG BAC 22-11 3.6 146.28 11,976 CTAU – NEONOSCO TP2.H19 X2
5 08H30 10H00 HƯNG SAGA VIKING 3.7 199.2 29,867 SN – CTAUTL-CM TP2.ST01.TP3 X2
6 13H30 HÀ B DONG BAC 22-11 3.6 146.28 11,976 NEONOSCO – CTAU TP2.H19                 X2
7 05H00 TÙNG D QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X3     –     H1
8 08H00 09H30 TÙNG A PANAMAX CHRISTINA 13.5 228.99 43,024 F0 – HL3.3 H2 – TP – H2
9 16H30 19H30 THẮNG A PRINCESS SUIHA 8.4 199.96 41,281 F0 – CL6 HL8.NM8.CL6 H1 – TP – H2
10 04H00 05H00 THẮNG B VTB ACE 5.4 158.5 15,354 F0 – HL3.4 H1
11 04H00 05H00 CỬU NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – HL1.4 H1
12 12H00 13H30 THANH B GREAT WENCHAO 13.3 225 40,085 HN1.6 – F0 CL8 X3 – TL – X3
13 00H00 LINH PRINCESS KATHERINE 6.5 225 39,964 HM2.3 – F0        TP
14 10H30 THẠO ĐỨC LONG TAN 168 6,96 91,94 2,684 XMHL – F0 CL8 H1    –      H2
15 12H00 13H00 KIÊN THẾ VIET TRUNG 135 6.0 95.1 2,917 HL1.2 – HL1.1CM H8 H8
16 11H00 ĐÔNG HIẾU B DAI TAY DUONG 36 3.2 91.94 2,989 HG – XMHL NM8 H1
17 14H00 15H00 TRƯỜNG CHENNAI SELVAM 4.5 189.99 30,066 C.TAU – F0 ST01.TP02 X2 – TP – H1
18 16H30 17H00 BÌNH ĐỨC GIANG HAI 3.8 91.85 2,875 F0 – HG7.2 H1     –     H2
19 17H00 THUẬN QUYỀN PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – HL1.5 P.Cluc H2     –     H1
20 16H30 17H00 HẠNH LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 HL1.5 – B12 P.CL6 H1     –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VOSCO UNITY MARANMERCHANT