Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM TRUNG VĂN : 0967041179 MR KHIÊN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
14:29 – 2.8M
03:17 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.0M
01:00 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
15:12 – 3.2M
00:39 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 H1           TL
2 10H30 HIẾU A TUAT FIRSTEC 9.7 175.17 30,157 CL3 – F0 HL8.CL6 X1           TL
3 10H00 TUNG D KIEN B VIET HUNG 09 3.0 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG X1           TL
4 11H30 13H00 NAM THUẬN TAN BINH 239 4.0 178 19,984 CTAU2NOSCO – SN TP02.TCA8 X1
5 15H00 16H30 ĐÔNG TRANG AN 05 5.0 136.04 8,310 F0 – HG7.3 TA     –     H1
6 10H30 11H30 HA A THE HARMONY 14.5 229 43,656 F0 – HM2.6 NM6 H1 – H6 – H1
7 06H30 08H00 HIẾU B PHU AN 36 3.0 91.94 2,998 F0 – HG7.1 TL           H1
8 15H00 16H00 THẠO AN PHU 15 3.6 117.4 5,653 F0 – CTAU 2 TP2.TP3.TP8 X1
9 10H30 12H30 TRƯỜNG WOOLOOMOOLOO 10.9 225 41,394 HL2 – CL4 CLUC.CL8.CL6 H1            X2
10 17H00 ĐỨC TRUONG THANH 88 6.91 91.94 3,570 HG2  –   F0 H1 – TA – H6
11 16H00 QUYỀN FORTUNE 5.2 156.7 15,225 CL1 – F0 HG.CL8 X1 – TA
12 15H00 16H00 HÀ C NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P TA     –     H1
13 20H30 22H00 HIEU A SENTOSA CHALLENGER 12.38 229 43,454 F0 – HL2  TL
14 15H00 18H00 THẮNGB VTC SUN 5.0 145.5 14,743 F0 – HM1.4 TA     –     H6
15 19H00 TIỄN KIÊN B AKIMOTO 4.0 116.66 4,333 CL5 – F0 HG.NM6 H1
16 19H00 QUYEN DONG THINH 7.9 98.17 5,552 F0 – CL5 HG         TA – X1
17 20H00 22H00 THANG A AFRICAN BUZZARD 6.20 199.99 38,453 HN1.6 – F0 X2 – TR – X1
18 15H00 19H00 THUAN THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 F0 – HL TL06 TA    –     TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS YOANNA AFRICAN BUZZARD CIELO D’ ITALIA