Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR HUNG X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 3.0M
02:00 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.2M
00:22 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
14:19 – 3.4M
00:13 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HƯNG HA B PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 CLUC.P H1 – TL – TA
2 22H0010-10 01H00 TUAT KIEN B PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HM1.4 – B12 P.CL6 TL           H1
3 22H0010-10 01H00 THANH B GRAND DEMETER 6.3 189.99 33,042 F0 – HL3.7 TL           TA
4 05H00 06H00 KHOÁI DAIWAN FORTUNE 6.6 176.99 22,314 F0 – HL3.5 H1 – TL – H1
5 08H00 09H30 THANH A ANH XIN HAI MING ZHU 12.05 189.99 29,862 F0 – HP2 H6 – TL
6 05H30 07H30 THANG A TAN BINH 239 4.3 178 19,984 F0 -CTAU2NOSCO TP2.TP8 X3
7 05H00 07H00 CHAU ASL SINGAPORE 13.5 229 44,561 F0 – HL3.3 H1 – TL – H1
8 08H00 09H00 BINH TRUNG AKIMOTO 6.5 116.66 4,333 F0 – CL5 HG.NM6 H6           X1
9 05H00 06H00 THUẬN GOLDEN STAR 5.5 169.26 16,978 F0 – HL3.6 H1 – TL – H1
10 11H30 ANH TAN BINH 246 9.9 170.7 17,951 F0 – HP1      TL.H6 – TL
11 08H00 10H00 HIẾU B ROYAL 18 3.5 90.98 2,999 F0 – HG7.2 H6          H1
12 14H30 15H00 KIÊN A APOLLO A 3.8 103.63 6,925 HL3.2 – F0 H1
13 14H30 15H00 DUC KIEN B VIET HUNG 09 4.9 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H1          X3
14 14H30 17H00 KHUNG GLORIOUS JUPITER 6.0 157.03 16,088 F0 – HL1.3 H1  – H6  – H1
15 21H00 23H30 TUNG A  GREAT VANGUARD 6.8 179.95 25,711 F0 – HP1 TL
16 21H00 22H00 HẠNH GRIFFIN 5.6 139.91 13,069 F0 – CL2 CL6.NM6 TL          X3
17 21H00 23H00 MƯỜI TAN BINH 246 9.9 170.7 17,951 HP1 – F0 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS YOANNA AFRICAN BUZZARD CIELO D’ ITALIA